حمایت از بیماران بی بضاعت

Feb, 2022

حمایت از بیماران بی بضاعت

خانواده های بی بضاعت روزانه با مشکلات بی شماری دست و پنجه نرم می کنند.

خانواده های بی بضاعت روزانه با مشکلات بی شماری دست و پنجه نرم می کنند. به دلیل هزینه های گزاف درمان صحی در کشور، مسائل صحی و بهداشتی برای آنها به یک کابوس وحشتناک تبدیل شده است. این خانواده‌های آسیب‌پذیر خود را در پرداخت هزینه‌های صحی ضروری ناتوان می‌بینند و به خدمات صحی با کیفیت دسترسی ندارند. با توجه به این نیازهای مبرم در جامعه خود، بنیاد خیریه رها تصمیم گرفته است تا برنامه ای را برای حمایت از بیماران بی بضاعت در طرح های خود بگنجاند.
تعهد بنیاد به ارائه کمک های صحی ناشی از شناخت عمیق شرایط وخیم خانواده های حاشیه نشین است. این بنیاد از طریق برنامه خود تلاش می کند تا بار هزینه های صحی را برای کسانی که توانایی پرداخت آن را ندارند، کاهش دهد و اطمینان حاصل نماید که هیچ فردی به دلیل محدودیت های مالی از دسترسی به مراقبت های صحی ضروری محروم نمی گردد.
هدف اصلی این بنیاد، ارائه حمایت همه جانبه از کودکان کار و خانواده های مستحق، به ویژه در حوزه خدمات صحی است. با توجه به نیازهای مراقبت های صحی آسیب پذیرترین اعضای جامعه، هدف اصلی این بنیاد ترویج عدالت و کاهش درد و رنج در جامعه است.
علاوه بر این، گنجاندن برنامه حمایت از بیمار بر رویکرد جامع بنیاد برای رسیدگی به چالش‌های چندوجهی خانواده‌های فقیر تأکید می‌کند. گذشته از ارائه امداد فوری، این برنامه به دنبال توانمندسازی افراد و خانواده‌ها از طریق دسترسی به مراقبت‌های صحی است که برای داشتن زندگی سالم‌تر و موقر نیاز دارند.
بنیاد خیریه رها از طریق تعهد استوار خود در خدمت به آسیب پذیرترین قشر، تلاش می ورزد تا تأثیری معنادار در زندگی کسانی که با مشکلات صحی دست و پنجه نرم می کنند، داشته باشد. این بنیاد با دراز کردن دست یاری به سوی نیازمندان، روح همدلی و همبستگی را تجسم می‌بخشد و برای آینده‌ای تلاش می ‌کند که در آن همه افراد به مراقبت‌های صحی که شایسته آن هستند دسترسی داشته باشند.