حمایت از کودکان کار

Jul, 2019

حمایت از کودکان کار

با این حال، این واقعیت تلخ نه تنها حقوق اساسی بشر را نقض می کند، بلکه تهدیدی جدی برای بافت اجتماعی است و مانع پیشرفت اجتماعی، رشد پایدار و توسعه اقتصادی می شود.

 

با این حال، این واقعیت تلخ نه تنها حقوق اساسی بشر را نقض می کند، بلکه تهدیدی جدی برای بافت اجتماعی است و مانع پیشرفت اجتماعی، رشد پایدار و توسعه اقتصادی می شود. بنیاد خیریه رها با درک نیاز فوری به رسیدگی به این موضوع مبرم، گام های قاطعی برای حمایت از این دختران آسیب پذیر برداشته است و هدف آن کاهش عواقب وخیم وضعیت اسفبار آنهاست.

در خط مقدم ماموریت ما، شناسایی و جمع آوری کودکان کار در خیابان و به دنبال آن تکمیل مراحل اداری لازم برای ثبت نام رسمی آنها در بنیاد خیریه رها قرار دارد. هنگامی که این کودکان تحت مراقبت ما قرار گرفتند، سیستم پشتیبانی جامع ما وارد عمل شده و برای رفع چالش های چند وجهی که این کودکان با آن مواجه هستند مجموعه گسترده ای از خدمات ضروری را ارائه می دهد.

مرکز رویکرد ما ایجاد محیط‌های ایمن و پرورشی است که برای آموزش و توسعه شخصی مفید می باشد. از طریق فراهم کردن امکانات آموزشی، دسترسی به خدمات صحی و درمانی، حمل و نقل، وعده های غذایی روزانه و مشارکت در فعالیت های هنری و حرفه و فن، تلاش می کنیم تا این دختران را با ابزارها و فرصت های مورد نیاز برای رهایی از چرخه استثمار و ایجاد آینده ای روشن تر توانمند کنیم.

علاوه بر این، تعهد ما فراتر از نیازهای اولیه است و شامل حمایت همه جانبه برای رفاه ذهنی و عاطفی می گردد. تیم متخصص روانشناس ما این کودکان را با مکانیسم های مقابله و انعطاف پذیری برای عبور از پیچیدگی های شرایط خود مجهز می کند.

برعلاوه، ما اهمیت تجهیز این کودکان به مهارت‌ها و دانش عملی را برای ارتقای چشم‌انداز بلندمدت آنها درک می‌کنیم. بنابراین، برنامه ‌های آموزش حرفه‌ و فن به‌ طور یکپارچه در مجموعه خدمات ما گنجانده شده و آنها را با ابزارهایی برای پایداری معیشت و استقلال اقتصادی فراتر از سال‌های توسعه‌شان مجهز می نماید.

به همراه حمایت مستقیم، ما پرورش حس تعلق و اجتماع را از طریق فعالیت های تفریحی، گردش های فرهنگی و سیرهای علمی-آموزشی در اولویت قرار می دهیم. این تجربیات نه تنها زندگی آنها را غنی می کند بلکه حس امید و امکان برای فردای روشن تر را القا می کند.

بنیاد خیریه رها به پایداری در تعهد خود به دفاع از حقوق و عزت کودکان کار پایبند است و بی‌وقفه تلاش می‌کند تا جامعه‌ای را ایجاد کند تا هر کودک بتواند فارغ از پدیده کودک کار، رشد کند. به همراه هم، بیایید داستان این کودکان را بازنویسی کنیم و آن‌ها را برای بازیابی دوران کودکی خود و دستیابی به توانایی‌های کاملشان، قوت قلب دهیم.