• رنگ درمانی
  • بازی و آموزش
  • آموزش اهمیت کتابخوانی
  • سمینار سبک زندگی برای اطفال

چشم انداز

ظرفیت سازی ، کسب دانش ، عدالت اجتماعی

مسئولیت

حمایت از خانواده های نیازمند و تشویق آنها به فراگیری علم و دانش

هدف

آموزش، رفاهیت، خدمت، مهرورزی، فقرزدایی و ارتقاء سطح آگاهی جامعه

درباره ما

بنیاد خیریه رها، یک بنیاد خیریه رها نهادی غیردولتی، غیر سیاسی، مستقل و غیرانتفاعی که در سال 1398هـ.ش در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان ثبت و راجستر شده است. این بنیاد خیریه با حمایت و بودجه شرکت اینترنتی رهانت پایه گذاری و تمویل می گردد. بنیاد خیریه رها در راستای ایجاد زمینه های تعلیمی برای اطفال دخترکارگر و حمایت ازخانواده های نیازمند، کم توانان ذهنی و بیماران بی بضاعت فعالیت دارد. با توجه به مشکلات فرهنگی و اقتصادی موجود در کشور، متاسفانه بخش عمده ناامنیهای موجود در جامعه ریشه در فقر اقتصادی و فرهنگی دارد که این اطفال بصورت بالقوه میتوانند در تشدید نابسامانی ها در عرصه امنیت و افزایش بی نظمی در جامعه نقش بارزی داشته باشند. بنیاد خیریه رها برای اینکه بتواند در قبال جامعه خود نقش بارزی را ایفا نماید، تلاش می کند تا به سهم خود، ضمن کمک رسانی، به توانمند سازی خانوادهها و اطفال نیازمند، گام هایی مثبت و ارزنده بردارد.

برنامه های ما

برنامه اول: حمایت از دختران کارگر خیابانی

حضور اطفال دختر کار خیابانی چه در عرصه کارهای شاقه و چه در کارهای خیابانی مانند رنگ کردن کفش، پاک کردن شیشه موترها، جمع آوری زباله ها و سایر کارها به پدیده ای عادی تبد بیشتر بخوانید

برنامه دوم: توزیع قرطاسیه برای اطفال بی بضاعت

کودکان افغانستان به خاطر فقر و ضعف اقتصادی با مشکلات گوناگونی روبرو هستند که ریشه همه نابهنجاری ها در فقر است. تا زمانی که فقر از بین نرود مشکلات اجتماعی از جمله وادا بیشتر بخوانید

برنامه سوم: گنجه رخت

تهیه آذوقه و لباس از ابتدای پیدایش آدمی، همواره از جمله مهم ترین موضوعات به شمار می رود. بدون شک در صورت عدم موجودیت هر کدام اینها ادامه حیات ممکن نیست. رشد چشمگیر نفو بیشتر بخوانید

برنامه چهارم: حمایت از کم توانان ذهنی

یکی دیگر از اقشار آسیب پذیر جامعه اشخاص کم توان ذهنی هستند. برخی از خانواده ها به دلیل فقر و تنگ دستی به ناچار اطفال خویش را روی سرک ها و شفاخانه ها رها می سازند. ریاست بیشتر بخوانید

برنامه پنجم: حمایت از بیماران بی بضاعت

خانواده های بی بضاعت روزانه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. از طرف دیگر نظر به هزینه های سرسام آور درمانی در کشور، مشکلات صحی برای آنان تبدیل به یک کابوس شده اس بیشتر بخوانید

برنامه ششم: ندای کمک به هم نوع

امروزه مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی، زندگی شهروندان را مختل ساخته است و نیازهای جامعه بصورت روز افزون محسوس است. در چنین شرایطی کمکهای بنیادهای خیریه امری ضروری بیشتر بخوانید

برنامه هفتم: خدمات صحت روانی

اطفال کارگر خیابانی قشر نهایت آسیب پذیر جامعه را تشکیل می‌دهند، گذشته تلخی که داشتند باعث شده آسیب‌های روحی و روانی زیادی را متحمل شوند و در صورتیکه این آسیب‌ها تش بیشتر بخوانید

همکاران رضا کار

مقاله ها

تماس با ما